Jaarrekening 2017
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, PolenStartkapitaal 2017
164,45
Bank in 382,40
Bank uit -382,40
Kas in
560,82
Kas uit -560,82
Eindresultaat 0,00Netto -164,45
Saldo 2016 164,45
Giften 185,00
Donaties 133.77
Onkosten -83.22 *
* onkosten zijn gedoneerd door directie.

Activiteitenomschrijving:

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het kindertehuis.


Omdat ieder kind op zijn/haar verjaardag wel wat speelgoed krijgt is dat wel voldoende aanwezig
Zij kunnen er dan ook gezamenlijk gebruik van maken.
Daarnaast is spel en sport materiaal erg van belang. Dit is wat duurder en wordt dan verkregen middels donaties.
We steunen dit kindertehuis door het geven van geld maar ook materiaal.

Bij het laatste bezoek bleek dat een probleem was met keukenapparatuur. Er was niet voldoende geld om dat apparaat te repareren. Mede door onze donatie kon dit wel.

Maar ook eens een bloemetjes op tafel of een koekje bij de koffie voor de vrijwilligers daar.
Het kan een stimulans zijn deze vrijwilligers te behouden.

Ten behoeve van extra kerstactiviteiten is op 20 oktober 2017 een bedrag overhandigd van 400,=.
Alle donateurs en gevers, namens de kinderen bedankt.

Home