Jaarrekening 2016
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, PolenStartkapitaal 2015
179,41
Bank in 1491,32
Bank uit -1376,87
Kas in
979,41
Kas uit -929,41
Eindresultaat 164,45Netto -14,96
Giften 245,00
Donaties 482,50
Collectes 135,00
Onkosten -326,64

Activiteitenomschrijving:

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het kindertehuis.


Omdat ieder kind op zijn/haar verjaardag wel wat speelgoed krijgt is dat wel voldoende aanwezig
Zij kunnen er dan ook gezamenlijk gebruik van maken.
Daarnaast is spel en sport materiaal erg van belang. Dit is wat duurder en wordt dan verkregen middels donaties.
We steunen dit kindertehuis door het geven van geld maar ook materiaal.

Bij het laatste bezoek bleek dat een kabeltje van een trim apparaat (stepper) was gebroken. Er was geen geld om dat apparaat te repareren.

Maar ook eens een bloemetjes op tafel of een koekje bij de koffie voor de vrijwilligers daar.
Het kan een stimulans zijn deze vrijwilligers te behouden.

Ten behoeve van extra kerstactiviteiten is op 20 oktober 2016 een bedrag overhandigd van 500,=.
Alle donateurs en gevers, namens de kinderen bedankt.

Home