Jaarrekening 2015
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, PolenStartkapitaal 2014
6309,35
Bank in 8937,12
Bank uit -9445,67
Sparen in
1040,52
Sparen uit -6840,52
Kas in
877,36
Kas uit -698,75
Eindresultaat 6129,94Netto 179,41
Giften 527,50
Donaties 788,00
Collectes 562,95
Onkosten -484,01

Activiteitenomschrijving:

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het kindertehuis.

Als eerste wordt ingegaan op het verkrijgen van een goede 9 persoonsbusje,
omdat de oude niet meer mag rijden, wegens slechte staat. Dit is inmiddels gerealiseerd. 17 december 2015 is er een auto overgedragen.

Daarnaast is spel en sport materiaal erg van belang.
We willen het kindertehuis steunen door het geven van geld maar ook materiaal.

Bij het laatste bezoek bleek dat een kabeltje van een trim apparaat (stepper) was gebroken. Er was geen geld om dat apparaat te repareren.

Maar ook eens een bloemetjes op tafel of een koekje bij de koffie voor de vrijwilligers daar. Het kan een stimulans zijn deze vrijwilligers te behouden.

Home