Jaarrekening 2014
Stichting Steun aan Dom Dziecka nr.2 in Toruń, Polen

Startkapitaal 2014
5918,28
In Kas 18,80
Donaties 455,00
Giften
400,00
Collectes 45,00
Oprichtingsakte
-473,11
ING Bank -0,80
Website -50,82
Eindresultaat 6309,35Netto 375,27

Activiteitenomschrijving:

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het kindertehuis.

Als eerste wordt ingegaan op het verkrijgen van een goede 9 persoonsbusje,
omdat de oude niet meer mag rijden, wegens slechte staat..

Daarnaast is spel en sport materiaal erg van belang.
We willen het kindertehuis steunen door het geven van geld maar ook materiaal.
Bij het laatste bezoek bleek dat een kabeltje van een trim apparaat (stepper) was gebroken. Er was geen geld om dat apparaat te repareren.

Maar ook eens een bloemetjes op tafel of een
koekje bij de koffie voor de vrijwilligers daar.
Het kan een stimulans zijn deze vrijwilligers te behouden.

Home