Algemene informatie
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Het bestuur bestaat uit:
Bram Pater: Voorzitter
Daan Sloos: Secretaris
Anand Soekhoe: Penningmeester

Klik hier voor jaarrekening 2014
Klik hier voor jaarrekening 2015
Klik hier voor jaarrekening 2016

Email: Organisatie
Post- en bezoekadres: Arubapad 18, 2315 VA, Leiden.
Telefoon: 071-5216987 Mobiel: +31 (0)6 30910439
IBAN Banknummer NL75INGB0702188751 t.n.v. B. Pater, Leiden

Activiteitenomschrijving:

Het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van
extra activiteiten voor het Familie Kinder Huis
Rodzinny Dom Dziecka in Toruń in Polen.
20 oktober 2017 is een bedrag van 400,= overgedragen voor extra activiteiten tijdens de kerst.

Home