Algemene informatie
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Het bestuur bestaat uit:
Bram Pater: Voorzitter
Daan Sloos: Secretaris
Anand Soekhoe: Penningmeester

Klik hier voor jaarrekening 2014
Klik hier voor jaarrekening 2015
Klik hier voor jaarrekening 2016

Email: Organisatie
Post- en bezoekadres: Arubapad 18, 2315 VA, Leiden.
Telefoon: 071-5216987 Mobiel: +31 (0)6 30910439
IBAN Banknummer NL75INGB0702188751 t.n.v. B. Pater, Leiden

Activiteitenomschrijving:

Het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van
extra activiteiten voor het kindertehuis
Dom Dziecka in Toruń in Polen.
20 oktober 2016 is een bedrag van 500,= overgedragen voor extra activiteiten tijdens de kerst.

Home